Tarifas Fisioterapia y Osteopatía

SERVICIOPRECIO
Sesión Fisioterapia/Osteopatía42€
BONO 5 sesiones199€
BONO 10 sesiones350€
BONO 5 sesiones bonificado*175€

Todas las sesiones duran 50 minutos.

(*) Sesiones bonificadas: Clubes o Pilates.